FUJIFILMSverige

Service- och reparationsverkstaden : Välkommen till kameraverkstaden

Hur kan vi hjälpa dig? Status reparation
Fortsätt

Om din kamera inte skulle fungera, finns våra experter tillhands, oavsett om kameran faller under garanti eller inte.

Klicka på fortsätt och ge oss några enkla uppgifter så kommer vi att kunna behandla din garantireparation på bästa sätt.

Om garantin har gått ut så återkommer vi med en uppskattning på reparationskostnaden för godkännande av er.

Vänligen kontrollera att du har tillgång till en skrivare innan du använder vårt bokningssystem.

Om du redan har lämnat dina uppgifter till oss kan du kontrollera din kameras reparationsstatus här:

* Obligatorisk information